A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

 Centrum Psychoterapii SYNTONIA
photo

Psychoterapeuta Psycholog
mgr Iwona Michalska-Cielniak

Jestem dyplomowanym psychologiem i psychoterapeutą. W swojej pracy zawodowej bazuję na nurcie intergacyjnym który łączy różne techniki terapeutyczne. Dzięki temu w swojej pracy korzystam z różnych form przychoterapii i elastycznie je dostosowuje do potrzeb klienta. Dowiedz się więcej
"Spytaj siebie sam czego pragniesz, przestań śnić cudzych marzeń." Perfect
"Przeważająca ilość emocji, to jest sposób w jaki myślisz o sobie." Brian Tracy
"Nie ma żadnych ograniczeń, za wyjątkiem tych, które sam na siebie nałożysz." Brian Tracy
"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia." Albert Einstein
"W trakcie swojego życia nigdy nie przestawaj marzyć. Nikt nie może zabrać ci marzeń." 2Pac Amaru Shakur
"Mieć trudne życie to wielki przywilej." Indira Gandhi
"Lekarstwem dla chorej duszy jest dobre słowo." Menander
"Ludzie nie są więźniami losu, a jedynie więźniami swoich własnych umysłów." Franklin Roosevelt
"Spokój umysłu bierze się ze zmiany nastawienia, nie z istniejących okoliczności." Adrew Matthews
"Jest taka cierpienia granica, za którą się uśmiech pogodny zaczyna." Czesław Miłosz
"Nie ma rzeczy złych lub dobrych, to myśl czyni je takimi." Szekspir
"Bądź odważny a potężne siły przyjdą Ci z pomocą." Basil King
"Prawdziwa mądrość życia, to dostrzeganie wspaniałości dnia codziennego." Pearl Buck
"W każdym momencie swojego życia możesz zacząć je od nowa." Larry James
"Poświęcaj tyle czasu na ulepszanie siebie, byś nie miał go na krytykę innych." Christian D. Larson
"Nasze życie zawsze pokazuje rezultat naszych dominujących myśli." Sren Kierkegaard
"Nasze przekonania to tylko interpretacja, a nie fakty." Anthony Robbins
"To, co widzimy zależy w głównej mierze od tego, co chcemy zobaczyć." John Lubbock
"Daj każdemu dniu szansę stania się najpiękniejszym w Twoim życiu!" Mark Twain
"Twoje życie staje się lepsze tylko, kiedy Ty stajesz się lepszym." Brian Tracy
"Nie ma sytuacji bez wyjścia. Kiedy Bóg drzwi zamyka to otwiera okno." ks. Jan Twardowski
"Żeby rzeczy się zmieniły, Ty musisz się zmienić." Jim Rohn
"Jacy jesteśmy, tak widzimy życie..." Anna Tarnawska
"Dobre słowa mają moc zmieniania życia drugiej osoby" Pastor Ewangelicki
"Ból, który odczuwamy, jest głównym motorem zmian w naszym życiu." B. Schäfer
"Nie widzimy rzeczy takimi, jakimi są. Widzimy je takimi, jakimi my jesteśmy." Talmud
"Dopóki nie zaakceptujesz tego, kim jesteś, nie będziesz zadowolony z tego, co masz." Doris Mortman
"Szczęście to sposób patrzenia na świat." Marcin Niewalda

Podstawowe informacje

Pytania i odpowiedzi

Jak wygłąda spotkanie.

Pierwsza rozmowa z psychologiem tzw. konsultacja ma charakter wstępny i służy przede wszystkim ustaleniu problemu. Terapeuta chce poznać przyczynę zgłoszenia się i będzie dążył do uściślenia, co ma być przedmiotem pomocy psychoterapeutycznej. Zostaje zawarty kontrakt terapeutyczny dotyczący zakresu pomocy.Pierwsze lub drugie spotkanie z terapeutą to także czas na ustalenie takich spraw jak godzina, częstość spotkań, odpłatność za sesje, reguły dotyczące sposobu odwoływania spotkań. Spotkanie trwa 50min i z reguły jest raz w tygodniu.Czym jest psychoterapia.

Psychoterapia to termin wieloznaczny, określany w różny spodsób w zależności od szkoły psychoterapeutycznej. Historyczna definicja psychoterapii autorstwa jednego z prekursorów psychoterapii w Europie, Pierre Janeta, brzmi: "psychoterapia jest nazwą wszystkich metod leczenia, które działają zarówno na ciało, jak i psyche za pomocą środków działających "via psyche". Psychoterapia wyraźnie odróżnia się od farmakologicznych i innych biologicznych metod leczenia. Używa metod, które ogólnie określa się jako „psychologiczne”.Jakie są formy psychoterapii.

Różnice dotyczą czasu trwania sesji, częstości i liczby uczestniczących jednocześnie pacjentów (psychoterapia indywidualna, grupowa, małżeńska, rodzinna). Ze względu na czas trwania wyróżnia się psychoterapię krótkoterminową (do 30 spotkań terapeutycznych, czyli sesji) i długoterminową (do kilkuset spotkań). Podział ten zasadniczo dotyczy terapii indywidualnej. Istnieją też znaczne różnice w sposobie prowadzenia psychoterapii związane z daną szkołą psychoterapeutyczną oraz różnicami w osobistym stylu pracy danego terapeuty. Psychoterapia nie jest zwykłą rozmową. Jest pomocą specjalistyczną, procesem, w którym sięga się do kolejnych problemów starając się stopniowo je rozwiązywać.Co daje psychoterapia.

Psychoterapia nie tylko pomaga rozwiązywać problemy. Jej celem jest głęboka zmiana myślenia i zachowań. Dotyczy to głównie zasadniczych przyzwyczajeń i cech charatkeryzujących daną osobę. Powoduje to zmianę struktury osobowości. Znaczy to także, że sposobem osiągania tej zmiany jest pomoc dłużej trwająca, mająca swoje fazy, sięgająca stopniowo do kolejnych problemów, sukcesywnie je rozwiązując. Psychoterapia jest czymś zupełnie innym niż pomoc psychologiczna. Jest to proces poznawania genezy problemów emocjonalnych, psychicznych i sposobów ich przezwyciężania.W jakich problemach pomaga psychoterapia.

Pomoc psychoterapeutyczna znajduje zastosowanie w sytuacjach, gdy człowiek napotyka trudności w realizacji swojego życia, związane z brakiem kontroli swoich emocji lub doznawaniem irracjonalnego lęku . Może się to przejawiać jako trudności w nawiązywaniu relacji, utrzymywaniu ich, prowokowaniem konfliktów lub nadmiernym ich unikaniem, brakiem poczucia swoich praw i suwerenności. Skutki mogą być różne: od braku poczucia bezpieczeństwa, aż do pesymistycznego spojrzenia na swoją wartość i życiowe możliwości. Przejawem tego może być nerwica, dolegliwości somatyczne, depresja itp. Psychoterapia pomaga przezwyciężyć swoje ograniczenia, zahamowania, zmienić postawy i odruchowe sposoby reagowania, które utrzymują się uporczywie mimo ich małej życiowej przydatności albo wręcz destrukcyjnego charakteru. Psychoterapia pomaga także poradzić sobie z traumatycznymi doświadczeniami z przeszłości, zwłaszcza dzieciństwa, choć nie tylko. Wydarzenia te ograniczają osobisty rozwój, zawężają możliwości funkcjonowania i zniekształcają sposób widzenia siebie i innych ludzi. Dzięki psychoterapii przezwyciężysz skutki niekorzystnych doświadczeń i braków w społecznym i psychicznym funkcjonowaniu.Dlaczego psychoterapia intergracyjna.

Podstawowym założeniem psychoterapii integracyjnej jest poszukiwanie integracji różnych podejść psychoterapeutycznych, obejmujące różne koncepcje teoretyczne i kliniczne, pragmatykę postępowania terapeuty oraz dobór optymalnych strategii i procedur terapeutycznych do specyfiki problemów pacjenta.

Wyniki badań empirycznych i analizy kliniczne wskazują, że czynniki decydujące o efektywności psychoterapii mają uniwersalny charakter. Zatem twórcza integracja różnych podejść terapeutycznych jest szczególnie wartościowym nurtem we współczesnej praktyce i teorii psychoterapii. Wybierając psychoterapeutę pracującego metodą integracyjną masz pewność, że zawsze dobierze najlepszą formę terapii dla danego przypadku.Czy psychoterapia zmienia osobowość.

Psychoterapia nie zmieni Cię w kogoś innego. Dzięki psychoterapii lepiej zrozumiesz Siebie i będzie pełniej korzystał z życia. W trakcie psychoterapii, Klient przygląda się swoim przekonaniom, doświadczeniom i potrzebom i uczy się definiować je na nowo, tak aby być bardziej w zgodzie ze sobą. To owocuje zmianą w zakresie zachowania i przeżywania określonych doświadczeń, ale nie jest to zmiana, której klient nie chce i nie akceptuje, lecz taka, której pragnie.Ile trwa i ile kosztuje psychoterapia.

W zależności od orientacji w której pracuje psychoterapeuta oraz rodzaju trudności oraz celów z jakimi klienta zgłasza się na psychoterapię, czas trwania psychoterapii może być różny. Decydując się na psychoterapię, warto zdać sobie sprawę z tego, że czasu trwania nie sposób przewidzieć, zależny jest on bowiem zarówno od rodzaju problemów jak i tego jak bardzo gotowi jesteśmy na zmiany. Z reguły psychoterapiia krótkoterminowa obejmuje 20-30 spotkań. Koszt psychoterapii waha się między 80 a 200 zł. Psychoterapia dostępna jest również bezpłatnie w ramach NFZ – jest to jednak jedynie opcja dla osób, których problemy są na tyle duże, że utrudniają im funkcjonowanie – psychoterapia NFZ przysługuje na skierowanie od lekarza rodzinnego bądź psychiatry.Czy jest mi potrzebna psychoterapia.

Nie musisz mieć wcale problemów psychicznych, aby skorzystać z pomocy psychoterapuety. Najczęściej po pomoc psychoterapeutyczną zgłaszają się osoby cierpiące na problemy emocjonalne, nerwicowe czy depresyjne, ale psychoterapia kierowana jest również też dla osób bez takich trudności, które chcą głębiej poznać siebie po to, by prowadzić lepsze i bardziej pełne życie. Nie trzeba więc mieć ogromnych problemów ze sobą, aby korzystać z psychoterapii.


Iwona Michalska-Cielniak - ZnanyLekarz.pl