Centrum Psychoterapii SYNTONIA
photo

Psychoterapeuta Psycholog
mgr Iwona Michalska-Cielniak

Jestem dyplomowanym psychologiem i psychoterapeutą. W swojej pracy zawodowej bazuję na nurcie intergacyjnym który łączy różne techniki terapeutyczne. Dzięki temu w swojej pracy korzystam z różnych form przychoterapii i elastycznie je dostosowuje do potrzeb klienta. Dowiedz się więcej
"Poświęcaj tyle czasu na ulepszanie siebie, byś nie miał go na krytykę innych." Christian D. Larson
"Lekarstwem dla chorej duszy jest dobre słowo." Menander
"Nie ma rzeczy złych lub dobrych, to myśl czyni je takimi." Szekspir
"Bądź odważny a potężne siły przyjdą Ci z pomocą." Basil King
"Jacy jesteśmy, tak widzimy życie..." Anna Tarnawska
"Ból, który odczuwamy, jest głównym motorem zmian w naszym życiu." B. Schäfer
"Nie ma żadnych ograniczeń, za wyjątkiem tych, które sam na siebie nałożysz." Brian Tracy
"Szczęście to sposób patrzenia na świat." Marcin Niewalda
"Nasze życie zawsze pokazuje rezultat naszych dominujących myśli." Sren Kierkegaard
"Żeby rzeczy się zmieniły, Ty musisz się zmienić." Jim Rohn
"Prawdziwa mądrość życia, to dostrzeganie wspaniałości dnia codziennego." Pearl Buck
"Mieć trudne życie to wielki przywilej." Indira Gandhi
"W trakcie swojego życia nigdy nie przestawaj marzyć. Nikt nie może zabrać ci marzeń." 2Pac Amaru Shakur
"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia." Albert Einstein
"Przeważająca ilość emocji, to jest sposób w jaki myślisz o sobie." Brian Tracy
"W każdym momencie swojego życia możesz zacząć je od nowa." Larry James
"Spokój umysłu bierze się ze zmiany nastawienia, nie z istniejących okoliczności." Adrew Matthews
"To, co widzimy zależy w głównej mierze od tego, co chcemy zobaczyć." John Lubbock
"Jest taka cierpienia granica, za którą się uśmiech pogodny zaczyna." Czesław Miłosz
"Nie widzimy rzeczy takimi, jakimi są. Widzimy je takimi, jakimi my jesteśmy." Talmud
"Twoje życie staje się lepsze tylko, kiedy Ty stajesz się lepszym." Brian Tracy
"Nie ma sytuacji bez wyjścia. Kiedy Bóg drzwi zamyka to otwiera okno." ks. Jan Twardowski
"Spytaj siebie sam czego pragniesz, przestań śnić cudzych marzeń." Perfect
"Ludzie nie są więźniami losu, a jedynie więźniami swoich własnych umysłów." Franklin Roosevelt
"Dobre słowa mają moc zmieniania życia drugiej osoby" Pastor Ewangelicki
"Daj każdemu dniu szansę stania się najpiękniejszym w Twoim życiu!" Mark Twain
"Dopóki nie zaakceptujesz tego, kim jesteś, nie będziesz zadowolony z tego, co masz." Doris Mortman
"Nasze przekonania to tylko interpretacja, a nie fakty." Anthony Robbins

O mnie

Kilka słów o sobie

Jestem absolwentką wydziału psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii SWPS rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Kilkuletnia praca z Klientami oraz odbyty staż kliniczny pozwoliły mi zdobyć doświadczenia przyczyniające się do prowadzenia skutecznej psychoterapii. Mam doświadczenia w pracy z ofiarami przemocy, osobami współuzależnionymi, osobami w kryzysie. Zajmuje się również poradnictwem psychologicznym. Specjalizuje się w psychoterapii osób dorosłych.

Obecnie prowadzę psychoterapię indywidualną dla osób doświadczających różnorakich trudności w życiu osobistym, mających problemy w relacjach rodzinnych, w kontaktach społecznych, doświadczających zaburzeń nastroju.

Pracuje z osobami z rodzin dysfunkcyjnych (w szczególności DDA, DDD) dla których traumatyczne doświadczenia z dzieciństwa stały się źródłem trudności w życiu dorosłym. W swojej pracy stosuje podejście integracyjne umożliwiające korzystanie z metod różnych nurtów terapeutycznych w zależności od rodzaju problemu Klienta i jego osobowości.Moje pozostałe doświadczenia zawodowe to:- Praca w Ośrodku Interwencji Kryzysowej z osobami, które znalazły się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym, a w szczególności:

członkowie rodzin dotkniętych przemocą domową i jej skutkami,

ofiary i świadkowie gwałtów, napadów,

ofiary, świadkowie i uczestnicy wypadków drogowych, pożarów, katastrof przemysłowych i naturalnych, zamachów terrorystycznych i innych nieszczęśliwych wypadków (np.: wypadek samochodowy, utonięcie, itd.),

osoby chcące popełnić samobójstwo,

osoby po zamachach samobójczych oraz ich rodziny,

osoby przeżywające żałobę i żal po stracie,

osoby przeciążone psychicznie, obarczone następstwami wielu trudnych zdarzeń w życiu swoim i rodziny, żyjące w stanie przewlekłego stresu,

osoby przeżywające konflikty małżeńskie lub trudności wychowawcze,

osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, z problemami osobistymi,

osoby przeżywające trudności w relacjach społecznych,

bliscy osób doświadczających wszystkich tych zdarzeń.- Praca w Centrum Samotnych Matek z Dziećmi z bezdomnymi matkami w zakresie programu wychodzenia z bezdomości i radzenia sobie w życiu:

grupy wsparcia dla samotnych matek

warsztaty dla matek borykających się z trudnościami wychowawczymi

porady i konsultacje psychologiczne

interwencja kryzysowa w nagłych przypadkach

treningi asertowności, motywacji i kompetencji społecznych- Praca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej z osobami w trudnej sytuacji życiowej, wykluczonymi społecznie, problemami psychospołecznymi i rodzinnymi:

porady i konsultacje psychologiczne

porady wychowawcze

terapia indywidualna dla osób dorosłych ( borykających się z problemami osobistymi, z zaburzeniami nastroju, dorosłych dzieci alkoholików

terapia dla par

warsztaty grupowe dla par

interwencje kryzysowe ( pomoc w nagłych, trudnych sytuacjach życiowych)

grupy wsparcia dla osób starszych

warsztaty dla rodziców borykających się z trudnościami wychowawczymi


Iwona Michalska-Cielniak - ZnanyLekarz.pl