Psychoterapeuta, psycholog mgr Iwona Michalska-Cielniak
photo

Psychoterapeuta Psycholog
mgr Iwona Michalska-Cielniak

Jestem dyplomowanym przychologiem ze specjalizacją psychoterapeutyczną. W swojej pracy zawodowej bazuję na nurcie intergacyjnym który łączy różne techniki terapeutyczne. Dzięki temu w swojej pracy korzystam z różnych form przychoterapii i elastycznie je dostosowuje do potrzeb klienta. Dowiedz się więcej
"Ludzie nie są więźniami losu, a jedynie więźniami swoich własnych umysłów." Franklin Roosevelt
"Nasze życie zawsze pokazuje rezultat naszych dominujących myśli." Sren Kierkegaard
"Mieć trudne życie to wielki przywilej." Indira Gandhi
"Nie widzimy rzeczy takimi, jakimi są. Widzimy je takimi, jakimi my jesteśmy." Talmud
"Nie ma rzeczy złych lub dobrych, to myśl czyni je takimi." Szekspir
"Prawdziwa mądrość życia, to dostrzeganie wspaniałości dnia codziennego." Pearl Buck
"Przeważająca ilość emocji, to jest sposób w jaki myślisz o sobie." Brian Tracy
"Spokój umysłu bierze się ze zmiany nastawienia, nie z istniejących okoliczności." Adrew Matthews
"W każdym momencie swojego życia możesz zacząć je od nowa." Larry James
"Spytaj siebie sam czego pragniesz, przestań śnić cudzych marzeń." Perfect
"Nasze przekonania to tylko interpretacja, a nie fakty." Anthony Robbins
"Jacy jesteśmy, tak widzimy życie..." Anna Tarnawska
"Nie ma żadnych ograniczeń, za wyjątkiem tych, które sam na siebie nałożysz." Brian Tracy
"Ból, który odczuwamy, jest głównym motorem zmian w naszym życiu." B. Schäfer
"Nie ma sytuacji bez wyjścia. Kiedy Bóg drzwi zamyka to otwiera okno." ks. Jan Twardowski
"Jest taka cierpienia granica, za którą się uśmiech pogodny zaczyna." Czesław Miłosz
"Dobre słowa mają moc zmieniania życia drugiej osoby" Pastor Ewangelicki
"Twoje życie staje się lepsze tylko, kiedy Ty stajesz się lepszym." Brian Tracy
"Szczęście to sposób patrzenia na świat." Marcin Niewalda
"W trakcie swojego życia nigdy nie przestawaj marzyć. Nikt nie może zabrać ci marzeń." 2Pac Amaru Shakur
"Bądź odważny a potężne siły przyjdą Ci z pomocą." Basil King
"Daj każdemu dniu szansę stania się najpiękniejszym w Twoim życiu!" Mark Twain
"Żeby rzeczy się zmieniły, Ty musisz się zmienić." Jim Rohn
"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia." Albert Einstein
"To, co widzimy zależy w głównej mierze od tego, co chcemy zobaczyć." John Lubbock
"Lekarstwem dla chorej duszy jest dobre słowo." Menander
"Dopóki nie zaakceptujesz tego, kim jesteś, nie będziesz zadowolony z tego, co masz." Doris Mortman
"Poświęcaj tyle czasu na ulepszanie siebie, byś nie miał go na krytykę innych." Christian D. Larson

O mnie

Kilka słów o sobie

Jestem absolwentką wydziału psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii SWPS rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Kilkuletnia praca z Klientami oraz odbyty staż kliniczny pozwoliły mi zdobyć doświadczenia przyczyniające się do prowadzenia skutecznej psychoterapii. Mam doświadczenia w pracy z ofiarami przemocy, osobami współuzależnionymi, osobami w kryzysie. Zajmuje się również poradnictwem psychologicznym. Specjalizuje się w psychoterapii osób dorosłych.

Obecnie prowadzę psychoterapię indywidualną dla osób doświadczających różnorakich trudności w życiu osobistym, mających problemy w relacjach rodzinnych, w kontaktach społecznych, doświadczających zaburzeń nastroju.

Pracuje z osobami z rodzin dysfunkcyjnych (w szczególności DDA, DDD) dla których traumatyczne doświadczenia z dzieciństwa stały się źródłem trudności w życiu dorosłym. W swojej pracy stosuje podejście integracyjne umożliwiające korzystanie z metod różnych nurtów terapeutycznych w zależności od rodzaju problemu Klienta i jego osobowości.Moje pozostałe doświadczenia zawodowe to:- Praca w Ośrodku Interwencji Kryzysowej z osobami, które znalazły się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym, a w szczególności:

członkowie rodzin dotkniętych przemocą domową i jej skutkami,

ofiary i świadkowie gwałtów, napadów,

ofiary, świadkowie i uczestnicy wypadków drogowych, pożarów, katastrof przemysłowych i naturalnych, zamachów terrorystycznych i innych nieszczęśliwych wypadków (np.: wypadek samochodowy, utonięcie, itd.),

osoby chcące popełnić samobójstwo,

osoby po zamachach samobójczych oraz ich rodziny,

osoby przeżywające żałobę i żal po stracie,

osoby przeciążone psychicznie, obarczone następstwami wielu trudnych zdarzeń w życiu swoim i rodziny, żyjące w stanie przewlekłego stresu,

osoby przeżywające konflikty małżeńskie lub trudności wychowawcze,

osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, z problemami osobistymi,

osoby przeżywające trudności w relacjach społecznych,

bliscy osób doświadczających wszystkich tych zdarzeń.- Praca w Centrum Samotnych Matek z Dziećmi z bezdomnymi matkami w zakresie programu wychodzenia z bezdomości i radzenia sobie w życiu:

grupy wsparcia dla samotnych matek

warsztaty dla matek borykających się z trudnościami wychowawczymi

porady i konsultacje psychologiczne

interwencja kryzysowa w nagłych przypadkach

treningi asertowności, motywacji i kompetencji społecznych- Praca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej z osobami w trudnej sytuacji życiowej, wykluczonymi społecznie, problemami psychospołecznymi i rodzinnymi:

porady i konsultacje psychologiczne

porady wychowawcze

terapia indywidualna dla osób dorosłych ( borykających się z problemami osobistymi, z zaburzeniami nastroju, dorosłych dzieci alkoholików

terapia dla par

warsztaty grupowe dla par

interwencje kryzysowe ( pomoc w nagłych, trudnych sytuacjach życiowych)

grupy wsparcia dla osób starszych

warsztaty dla rodziców borykających się z trudnościami wychowawczymi


Iwona Michalska-Cielniak - ZnanyLekarz.pl