Psychoterapeuta, psycholog mgr Iwona Michalska-Cielniak
photo

Psychoterapeuta Psycholog
mgr Iwona Michalska-Cielniak

Jestem dyplomowanym przychologiem ze specjalizacją psychoterapeutyczną. W swojej pracy zawodowej bazuję na nurcie intergacyjnym który łączy różne techniki terapeutyczne. Dzięki temu w swojej pracy korzystam z różnych form przychoterapii i elastycznie je dostosowuje do potrzeb klienta. Dowiedz się więcej
"Ludzie nie są więźniami losu, a jedynie więźniami swoich własnych umysłów." Franklin Roosevelt
"Dobre słowa mają moc zmieniania życia drugiej osoby" Pastor Ewangelicki
"Nie widzimy rzeczy takimi, jakimi są. Widzimy je takimi, jakimi my jesteśmy." Talmud
"Lekarstwem dla chorej duszy jest dobre słowo." Menander
"Spytaj siebie sam czego pragniesz, przestań śnić cudzych marzeń." Perfect
"Spokój umysłu bierze się ze zmiany nastawienia, nie z istniejących okoliczności." Adrew Matthews
"Bądź odważny a potężne siły przyjdą Ci z pomocą." Basil King
"Daj każdemu dniu szansę stania się najpiękniejszym w Twoim życiu!" Mark Twain
"Dopóki nie zaakceptujesz tego, kim jesteś, nie będziesz zadowolony z tego, co masz." Doris Mortman
"Szczęście to sposób patrzenia na świat." Marcin Niewalda
"Prawdziwa mądrość życia, to dostrzeganie wspaniałości dnia codziennego." Pearl Buck
"Nie ma rzeczy złych lub dobrych, to myśl czyni je takimi." Szekspir
"Nasze życie zawsze pokazuje rezultat naszych dominujących myśli." Sren Kierkegaard
"Poświęcaj tyle czasu na ulepszanie siebie, byś nie miał go na krytykę innych." Christian D. Larson
"Przeważająca ilość emocji, to jest sposób w jaki myślisz o sobie." Brian Tracy
"W każdym momencie swojego życia możesz zacząć je od nowa." Larry James
"Ból, który odczuwamy, jest głównym motorem zmian w naszym życiu." B. Schäfer
"W trakcie swojego życia nigdy nie przestawaj marzyć. Nikt nie może zabrać ci marzeń." 2Pac Amaru Shakur
"Jest taka cierpienia granica, za którą się uśmiech pogodny zaczyna." Czesław Miłosz
"Jacy jesteśmy, tak widzimy życie..." Anna Tarnawska
"To, co widzimy zależy w głównej mierze od tego, co chcemy zobaczyć." John Lubbock
"Nie ma żadnych ograniczeń, za wyjątkiem tych, które sam na siebie nałożysz." Brian Tracy
"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia." Albert Einstein
"Mieć trudne życie to wielki przywilej." Indira Gandhi
"Żeby rzeczy się zmieniły, Ty musisz się zmienić." Jim Rohn
"Twoje życie staje się lepsze tylko, kiedy Ty stajesz się lepszym." Brian Tracy
"Nasze przekonania to tylko interpretacja, a nie fakty." Anthony Robbins
"Nie ma sytuacji bez wyjścia. Kiedy Bóg drzwi zamyka to otwiera okno." ks. Jan Twardowski
Ofertę kieruję do osób
- pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, współuzależnionych (w szczególności DDA, DDD),

- z zaburzeniami nastroju, trudnościami w kontaktach społecznych

- nie akceptujących własnego wyglądu, z niską samooceną

- cierpiących na zaburzenia odżywiania: bulimia, anoreksja

- ofiar przemocy i po traumatycznych przeżyciach
Moje kwalifikacje
- ukończone pięcioletnie studia magisterskie na Uniwersytecie Kardynała Stafana Wyszyńskiego w Warszawie,

- ukończone czteroletnie studia podyplomowe w Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii SWPS rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne o specjalizacji psychoterapeuta

- wieletnie doświadczenie zawodowe w zakresie psychoterapii, poradnictwa psychologicznego i interwencji kryzysowych
Jak wygląda spotkanie?
Pierwsza rozmowa z psychologiem tzw. konsultacja ma charakter wstępny i służy przede wszystkim ustaleniu problemu. Terapeuta chce poznać przyczynę zgłoszenia się i będzie dążył do uściślenia, co ma być przedmiotem pomocy psychoterapeutycznej. Zostaje zawarty kontrakt terapeutyczny dotyczący zakresu pomocy. Pierwsze lub drugie spotkanie z terapeutą to także czas na ustalenie takich spraw jak godzina, częstość spotkań, odpłatność za sesje, reguły dotyczące sposobu odwoływania spotkań. Spotkanie trwa 50min i z reguły jest raz w tygodniu.
Iwona Michalska-Cielniak - ZnanyLekarz.pl